A-TECH KONFERANSI

Elektrik alanında sektörün gücünü gösterdiği A-Tech Fuarı ile eş zamanlı düzenleyeceğimiz A-Tech Konferansı, sektörün can damarı olacak. A-Tech Konferansı, özenle seçilmiş konuları, sektörde ses getirecek konuşmacıları ve efektif panelleri bünyesinde barındıracak. Bu yıl düzenlenmeye başlayacağımız A-Tech Konferansı’nda; Sivil Toplum Kuruluşları Paneli, Belediye Paneli başlıkları ile birlikte 4 farklı oturum gerçekleşecek. 

Kapsam
A-Tech Konferansı, bu sene belirlenen temaları ile “Elektrik Sektörü” ve “Tesis Yönetimi” ekseninde faaliyet gösteren, Enerji, Elektronik, Bilişim ve Yazılım konuları ile ilgilenen sektör firmaları, firma sahipleri, çalışanları, sektör ilgilileri, akademisyenler, üniversite öğrencileri ve ilgili sektörlerde çalışmalarını yürüten kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin, çalışma, araştırma ve faaliyet konularını kapsamaktadır.

Amaç
Konferansın ana amacı; başta “Elektrik” ve “Tesis Yönetimi” olmak üzere tüm mühendislik branşlarının iç içe olduğu, “Akıllı Şebekeler” ve “Enerji Verimliliği” konularında, uygulama ve karşılaşılan sorunların paylaşımı ve sektördeki yeniliklerin konferansta bilimsel verilerle ortaya konulmasıdır. Bu amacın yanında konferansta tartışılacak konular ile üründe kalite, zamanda tasarruf ve enerjide verimlilik için endüstriyel otomasyonun vazgeçilmez bir oluşum olduğunun ortaya konması, endüstrimizin dünya ile entegrasyonunun sağlanması ve ülkemizdeki üreticilerin endüstriyel otomasyona bakış açısını değiştirmesi, sonuç odaklı konuların hayata geçmesinin sağlanmasına destek olması da amaçlanmıştır.

Hedef
Son 25 yılda elektronik ve bilgisayarlı kontrol, haberleşme ve akıllı algılayıcılar ile donanmış diğer tüm endüstriler verimlilik, etkinlik, ürün ve servis kalitesi gibi ölçütlerde çok büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Elektrik güç sistemi ise yaklaşık yüz yıldır aynı esaslar ile işletilmektedir. Enerji verimliliği ve kalitesinin öneminin arttığı ve yenilenebilir enerji kaynaklarının güç sistemine daha fazla entegre olduğu günümüzde elektrik şebekeleri de giderek daha “akıllı” bir hale gelecektir. Sensörler ve ölçüm cihazları, haberleşme teknolojileri ve kontrol sistemleri ile donanmış “akıllı elektrik şebekeleri”, üretim ve depolama sistemleri ile entegre bir şekilde son kullanıcıya kaliteli, ve güvenilir bir enerji kaynağı sağlayacak, çevre kirliliğini ve enerji maliyetlerini azaltacaktır. Konferansta konuşulacak ve tartışılacak konular ile sektör profesyonelleri ve elektrik sektöründeki tüm aktörler “Akıllı Şehirler ve Akıllı Şebekeler” ve “Enerji Verimliliği” kavramlarını daha yakından tanıyacak, panelistler ise dünyadaki uygulamaları gözden geçirerek Türkiye’de yapılabilecek çalışmaları ortaya koyacaktır. 

Not: Konferans programı ve konferansta bildiri sunmak veya ziyaretçi olmak ile ilgili duyurular Ağustos ayı içerisinde duyurulacaktır.